Nazwa gminy:
Kategoria gminy:
Województwo:
Liczba mieszkańców:
 

Cele konkursu

  • wyróżnienie i promocja gmin "przyjaznych dla inwestorów", zwiększenie zainteresowania inwestorów i mediów gminą, promowanie przejrzystych relacji z przedsiębiorcami i społecznością lokalną, promowanie współpracy pomiędzy biznesem a gminami przyjaznymi dla inwestorów,
  • zachęcenie gmin do wypracowania odpowiednich standardów obsługi przedsiębiorców poprzez wprowadzenie stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy,
  • wsparcie w wysiłkach czynionych w celu przyciągania nowych inwestorów,
  • promowanie inwestycji przyjaznych środowisku i osobom niepełnosprawnym,
  • pomoc w wymianie informacji pomiędzy gminami na temat efektywnych metod promocji inwestycji,
  • zachęcanie wszystkich gmin w Polsce do rzetelności i uczciwości w relacjach z przedsiębiorcami.

Powrót