Nazwa gminy:
Kategoria gminy:
Województwo:
Liczba mieszkańców:
 

Korzyści

KORZYŚCI DLA GMIN WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 • Możliwość nawiązania kontaktów z rzetelnymi przedsiębiorcami.
 • Pozyskanie nowych inwestorów.
 • Obiektywna weryfikacja gmin pod kątem spełnienia przez nie wymagań certyfikacyjnych.
 • Uzyskanie niezależnej oceny inwestorów dzięki badaniom ankietowym inwestorów, przeprowadzanym przez biuro konkursu w II etapie programu we wszystkich gminach biorących w nim udział - na podstawie ich ocen gmina uzyskuje raport benchmarkingowy - unikalne narzędzie służące poprawie jakości obsługi inwestorów i usprawnieniu organizacji pracy urzędu. W trakcie badania inwestorom zadajemy 20 pytań dotyczących obsługi inwestorów oraz inwestycji przez gminę.
 • Poznanie swojej pozycji marketingowej na tle innych gmin uczestniczących w konkursie oraz możliwość wprowadzenia zmian w procedurach i organizacji obsługi inwestorów na podstawie tzw. analizy benchmarkingowej (na podstawie podsumowania badań ankietowych (o których powyżej) przeprowadzonych wśród losowo wybranych inwestorów poszczególnych gmin biorących udział w II etapie konkursu, gmina uzyskuje informację nt. własnej pozycji w stosunku do najgorzej ocenionej gminy, najlepiej ocenionej gminy oraz do wyników średnich - informacje są poufne i znane jedynie organizatorom oraz zainteresowanym gminom).
 • Uzyskanie argumentów ostatniego rzędu w negocjacjach z inwestorami (np. gmina jest najlepiej oceniana pod względem szybkości obsługi inwestorów w danej grupie gmin).
 • Budowa wizerunku gminy przyjaznej dla inwestorów.
 • Rekomendacja od biznesu - uwiarygodnienie gminy.
 • Poznanie niezależnej oceny zewnętrznej, innej niż ocena lokalna.
 • Deklaracja stosowania standardów etycznych, co jest szczególnie istotne dla przedsiębiorców.
 • Szeroka promocja i możliwość zaprezentowania własnych dokonań oraz planów gminy. Kilka razy w ciągu roku informujemy media ogólnopolskie, regionalne i lokalne oraz branżowe (prasę, radio, TV i portale internetowe) o konkursie i jego uczestnikach, a później laureatach. Każdorazowo informacje są przekazywane do ponad 1200 redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych. Co roku ukazuje się około 250 materiałów nt. konkursu i jego uczestników w TV, radio i prasie. Konkurs i jego uczestnicy/laureaci są także promowani:
  • wśród przedsiębiorców uczestniczących w programie "Przedsiębiorstwo Fair Play" oraz zapraszanych do tego programu (co roku w bezpośrednich spotkaniach zapraszamy ok. 18.000 przedsiębiorców z całego kraju do udziału w "PFP");
  • wśród przedsiębiorców z kraju i zagranicy odwiedzających Krajową Izbę Gospodarczą (m.in. w ramach misji handlowych) oraz w trakcie zagranicznych misji handlowych organizowanych przez KIG;
  • w ambasadach zagranicznych w Polsce oraz wydziałach handlowych przy ambasadach RP w Europie, USA, Australii, Azji;
  • w Katalogu Ofert Inwestycyjnych, w którym gminy mogą zaprezentować mocne strony gminy i oferty inwestycyjne z możliwością ich aktualizacji;
  • za pośrednictwem strony internetowej konkursu www.fairplay.pl;
  • podczas uroczystej gali finałowej "Przedsiębiorstw i Gmin Fair Play." Ostatnia odbyła się 12 grudnia 2014 r. w EXPO XXI w Warszawie i zgromadziła około 1000 gości z całego kraju, głównie przedsiębiorców i samorządowców - przedstawicieli nagrodzonych firm i gmin, ale także przedstawicieli: najwyższych władz centralnych i regionalnych, placówek dyplomatycznych oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Udział w gali "Przedsiębiorstw i Gmin Fair Play" jest dla samorządów doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z potencjalnymi inwestorami.
  • za pośrednictwem biuletynu PFP, który jest m.in. dystrybuowany wśród wszystkich gości gali "Przedsiębiorstw i Gmin Fair Play",

  Działania promocyjne podejmowane w 2015 roku

 • Mobilizacja do przeprowadzenia samooceny gminy w wielu dziedzinach w trakcie przygotowywania ankiety oraz audytu w gminie).
 • Możliwość wymiany informacji, doświadczeń, nawiązania współpracy i kontaktów z innymi samorządami, które osiągają sukcesy na polu przyciągania inwestorów.
 • Nagrody: tytuł, godło promocyjne i certyfikat "Gmina Fair Play"; Statuetka dla najlepszych gmin w poszczególnych kategoriach; wyróżnienia honorowe dla wyróżniających się gmin w poszczególnych kategoriach, tytuł "Samorządowy Menedżer Roku" dla skutecznych menedżerów gminnych.
 • Możliwość uczestniczenia w różnego typu spotkaniach, szkoleniach oraz uroczystościach
 • Uzyskanie metodologii, jak efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi w urzędzie - "Zatrudnienie Fair Play" - są to wskazówki, jakie działania podejmować, by stworzyć efektywne zespoły pracowników realizujących swoje obowiązki zgodnie z przyjętymi strategiami rozwoju gminy. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie: www.praca.fairplay.pl.

Wszystkie prezentowane w dokumentach konkursu oraz w niniejszym zestawieniu korzyści (badania inwestorów, raporty, zdjęcia, udział w spotkaniach i gali finałowej, promocja w mediach, wśród przedsiębiorców, prezentacja oferty gminy w Katalogu Ofert Inwestycyjnych, itd.) są oferowane Państwu w ramach opłat regulaminowych (informacja nt. opłat - w regulaminie: p. III i p. V) i nie wymagają dodatkowych opłat.