Nazwa gminy:
Kategoria gminy:
Województwo:
Liczba mieszkańców:
 
Herb

Nazwa gminy: Gmina Wiskitki

Kategoria gminy: gmina wiejska agro

Województwo: mazowieckie

Liczba mieszkańców: 9 626

Powrót

Położenie, dostępność transportowa gminy

  • Najbliższy międzynarodowy port lotniczy:
    odległość:  km
  • Najbliższy regionalny port lotniczy:
    odległość:  km
  • Odległość do istniejącej lub planowanej (do 2016 r.) autostrady lub drogi ekspresowej: A2 Węzeł Wiskitki, odległość: 1 km
  • Dostępność drogowa gminy:
    • drogi dla ciężkiego ruchu towarowego
    • drogi dla lekkiego ruchu towarowego

Zobacz na mapie

Gmina w obiektywie

Zdjęcie Gmina Wiskitki
Zdjęcie Gmina Wiskitki