Nazwa gminy:
Kategoria gminy:
Województwo:
Liczba mieszkańców:
 
Herb

Nazwa gminy: Gmina Babimost

Kategoria gminy: miasteczko i małe miasto

Województwo: lubuskie

Liczba mieszkańców: 6 260

Powrót

Koszty lokalne (podatki i opłaty)

 • Podatki od gruntów:
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (od 1m2 powierzchni): 0,81 PLN
  • pozostałych (od 1m2 powierzchni): 0,46 PLN
 • Podatki od budynków lub ich części:
  • mieszkalnych (od 1m2 powierzchni użytkowej): 0,65 PLN
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (od 1m2 powierzchni użytkowej): 22,18 PLN
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych: 4,65 PLN
  • pozostałych (od 1m2 powierzchni): 2,50 PLN
 • Opłaty za media techniczne
  • ENERGIA - Podmioty gospodarcze:
  • ENERGIA - Osoby fizyczne:
  • GAZ - Podmioty gospodarcze:
  • GAZ - Osoby fizyczne:
  • WODA - Podmioty gospodarcze:
  • WODA - Osoby fizyczne:
  • KANALIZACJA - Podmioty gospodarcze:
  • KANALIZACJA - Osoby fizyczne:

Zobacz na mapie