Nazwa gminy:
Kategoria gminy:
Województwo:
Liczba mieszkańców:
 
Herb

Nazwa gminy: Gmina Lesznowola

Kategoria gminy: gmina wiejska agro

Województwo: mazowieckie

Liczba mieszkańców: 25 141

Powrót

Koszty lokalne (podatki i opłaty)

  • Podatki od gruntów:
    • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (od 1m2 powierzchni): 0,80 PLN
    • pozostałych (od 1m2 powierzchni): 0,40 PLN
  • Podatki od budynków lub ich części:
    • mieszkalnych (od 1m2 powierzchni użytkowej): 0,75 PLN
    • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (od 1m2 powierzchni użytkowej): 21,0 PLN
    • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych: 4,65 PLN
    • pozostałych (od 1m2 powierzchni): 6,0 PLN
  • Opłaty za media techniczne
    • ENERGIA - Podmioty gospodarcze:
    • ENERGIA - Osoby fizyczne:
    • GAZ - Podmioty gospodarcze:
    • GAZ - Osoby fizyczne:
    • WODA - Podmioty gospodarcze:
    • WODA - Osoby fizyczne:
    • KANALIZACJA - Podmioty gospodarcze:
    • KANALIZACJA - Osoby fizyczne:

Zobacz na mapie

Gmina w obiektywie

Zdjęcie Gmina Lesznowola
Zdjęcie Gmina Lesznowola
Zdjęcie Gmina Lesznowola
Zdjęcie Gmina Lesznowola
Zdjęcie Gmina Lesznowola
Zdjęcie Gmina Lesznowola
Zdjęcie Gmina Lesznowola
Zdjęcie Gmina Lesznowola