Nazwa gminy:
Kategoria gminy:
Województwo:
Liczba mieszkańców:
 
Herb

Nazwa gminy: Gmina Tryńcza

Kategoria gminy: gmina wiejska agro

Województwo: podkarpackie

Liczba mieszkańców: 8 500

Powrót

Położenie, dostępność transportowa gminy

  • Najbliższy międzynarodowy port lotniczy:
    odległość:  km
  • Najbliższy regionalny port lotniczy:
    odległość:  km
  • Odległość do istniejącej lub planowanej (do 2016 r.) autostrady lub drogi ekspresowej: Węzeł Przeworsk, odległość: 10 km

Zobacz na mapie

Gmina w obiektywie

Zdjęcie Gmina Tryńcza
Zdjęcie Gmina Tryńcza
Zdjęcie Gmina Tryńcza
Zdjęcie Gmina Tryńcza
Zdjęcie Gmina Tryńcza